Bukan Sekadar Transaksi Ilmu((I'm Murabbi,not only Muallim))

Realiti Pendidikan Hari Ini

Kebejatan sosial dan gelap kejatuhan tamadun manusia yang menerjang bumi Malaysia hari ini diukur dengan Sistem Pendidikan hari ini.Maka kita akan melihat human resource utamanya dalam sistem ini,iaitu para gurunya.Di Malaysia hari ini dianggarkan mempunyai 400000 guru.Selalu didengari “Guru Sekadar Melepas Batuk Di Tangga”,benarkah?

Muallim VS Murabbi

Maka antara watak guru yang dilihat hari ini sekadar memindahkan ilmu yang ada kepada murid tanpa penerapan dan penghayatan adab dan nilai murni.Kejayaan melaksanakan objektif peralihan ilmu ini menyebabkan lahirnya sistem berasakan peperiksaan,namun dari sudut amalinya menyebabkan murid tentera hafalan, bukan pemanifestasi amalan.
Maka sifat guru yang selama ini sekadar Muallim(penyampai ilmu) mesti ditransformasikan menjadi Murabbi(penyampai yang memastikan menyedari dirinya INSAN dan berTUHAN)

Transformasi Guru

First Impression;para gurulah yang mesti menunjukkan perwatakan seorang yang beradab terlebih dahulu sebelum meminta anak muridnya beradab.Penggemburan citra diri seorang guru mesti dibina dan mampu menjadi qudwah kepada anak muridnya.
Mendaulatkan Sistem Pendidikan Islam
Maka bila kita berbicara tentang sistem dan meyakini Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin,sesungguhnya menjadi kewajipan keatas kita mendaulatkannya dengan memastikan Islam bukan sekadar subjek matapelajaran,namun ianya diSISTEMkan ke dalam keseluruhan segmen dan sudut pendidikan sehingga dunia mampu melihat keunggulan SISTEM PENDIDIKAN ISLAM.

Penutup

Inspired The Past,Generate For The Future.Melahirkan Generasi Jilun Quranun Farid(Generasi Quran Yang Unggul(Generasi Sahabat Nabi S.A.W) bukanlan satu imaginasi dan angan-angan,malah ianya satu impian yang boleh tercapai.Dengan syarat,APA USAHA KITA???

Penulis merupakan pelajar Program Ijazah Pendidikan di IPG-KPI,Bangi .Meminati budaya wacana dan hujah yang menambahkan nilai intelektual.

Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment

Monday, March 21, 2011

Bukan Sekadar Transaksi Ilmu((I'm Murabbi,not only Muallim))

Realiti Pendidikan Hari Ini

Kebejatan sosial dan gelap kejatuhan tamadun manusia yang menerjang bumi Malaysia hari ini diukur dengan Sistem Pendidikan hari ini.Maka kita akan melihat human resource utamanya dalam sistem ini,iaitu para gurunya.Di Malaysia hari ini dianggarkan mempunyai 400000 guru.Selalu didengari “Guru Sekadar Melepas Batuk Di Tangga”,benarkah?

Muallim VS Murabbi

Maka antara watak guru yang dilihat hari ini sekadar memindahkan ilmu yang ada kepada murid tanpa penerapan dan penghayatan adab dan nilai murni.Kejayaan melaksanakan objektif peralihan ilmu ini menyebabkan lahirnya sistem berasakan peperiksaan,namun dari sudut amalinya menyebabkan murid tentera hafalan, bukan pemanifestasi amalan.
Maka sifat guru yang selama ini sekadar Muallim(penyampai ilmu) mesti ditransformasikan menjadi Murabbi(penyampai yang memastikan menyedari dirinya INSAN dan berTUHAN)

Transformasi Guru

First Impression;para gurulah yang mesti menunjukkan perwatakan seorang yang beradab terlebih dahulu sebelum meminta anak muridnya beradab.Penggemburan citra diri seorang guru mesti dibina dan mampu menjadi qudwah kepada anak muridnya.
Mendaulatkan Sistem Pendidikan Islam
Maka bila kita berbicara tentang sistem dan meyakini Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin,sesungguhnya menjadi kewajipan keatas kita mendaulatkannya dengan memastikan Islam bukan sekadar subjek matapelajaran,namun ianya diSISTEMkan ke dalam keseluruhan segmen dan sudut pendidikan sehingga dunia mampu melihat keunggulan SISTEM PENDIDIKAN ISLAM.

Penutup

Inspired The Past,Generate For The Future.Melahirkan Generasi Jilun Quranun Farid(Generasi Quran Yang Unggul(Generasi Sahabat Nabi S.A.W) bukanlan satu imaginasi dan angan-angan,malah ianya satu impian yang boleh tercapai.Dengan syarat,APA USAHA KITA???

Penulis merupakan pelajar Program Ijazah Pendidikan di IPG-KPI,Bangi .Meminati budaya wacana dan hujah yang menambahkan nilai intelektual.

No comments:

Post a Comment